s/y Korsarz

Próchno

Port Macierzysty: Gdańsk
Armator: Polski Klub Morski
Stocznia: Stocznia Jachtowa Kroppa, Gdańsk
Rok budowy: 1934

DANE TECHNICZNE JACHTU
Długość: 13,8 m
Szerokość: 3,34 m
Zanurzenie: 1,75 m,
Typ ożaglowania: kecz
Powierzchnia ożaglowania: 90 m kw.
Wys. najwyższego masztu: 17 m.
Kadłub: drewno

s/y Korsarz

Korsarz to pierwszy jacht zbudowany dla Polskiego Klubu Morskiego w Gdańsku. Zwodowany w 1934 r. w jachtowej stoczni Kroppa na gdańskich Stogach, skonstruowany przez niemieckiego szkutnika Oërtza na zlecenie i według wytycznych komandora klubu, Tadeusza Ziółkowskiego.

W regatach jachtów pełnomorskich Kieler Woche, będących wyścigami promującymi olimpiadę 1936 r. pod komendą 23-letniego kpt. Tadeusza Prechitki zajął pierwsze miejsce. Jego załogę stanowili 16-letni harcerze: J. Łangowski, B. Peikert, P. Woyke. W wyścigu na trasie kilkuset mil morskich startowało dwadzieścia jachtów, trasa zaczynała się przy molo w Sopocie, meta była w Kilonii. S/y „Korsarz” dopłynął po 90 godzinach, 28 minutach i 18 sekundach z 19-godzinną przewagą nad kolejną jednostką. S/y „Korsarz” z uwagi na rejestrację portową startował pod banderą Wolnego Miasta Gdańska.

Analiza dokumentacji technicznej i żeglugowej Polskiego Rejestru Statków, Polskiego Związku Żeglarskiego, Polskiego Klubu Morskiego jak i dokumentów archiwalnych w zasobach Archiwum Państwowego Gdańsk, wskazuje, że Korsarz jest najdłużej żeglującym jachtem sportowym w Polsce. Pływał praktycznie bez przerw pomiędzy rokiem 1935 do chwili obecnej. W jego historii zdarzały się także okresy żeglugi pod zmienionymi nazwami, nadanymi przez hitlerowskich jak i komunistycznych armatorów:

– 1939-1945 pod nazwą „PAUL VON BENECKE” i banderą Jachtklubu SS i Policji Gdańskiej, (Danziger Seeklub SS und Polizei, który powstał na terenie WMG w czerwcu 1938 roku). Na podstawie dekretu gaulaitera Forstera z 10.09.1939 r. jacht „Korsarz” został przejęty przez hitlerowski jachtklub.
– IV 1945 – VI 1946 porzucony przez uciekających Niemców Korsarz z przestrzeloną burta i pozbawiony takielunku spoczywał na płyciźnie przy brzegu Wisły Martwej na wysokości Pleniewa (okolice dzisiejszego klubu żeglarskiego „Neptun”).
– 1946-1951 pod nazwą ponownie pod nazwą Korsarz i banderą Polskiego Klubu Morskiego. Rewindykacja jachtu przez przedwojennych członków PKM nastąpiła w czerwcu 1946 r. w okolicach Górek Wschodnich.
– 1951-1956 – Korsarz żegluje pod nazwą „Kolektyw” i banderą Zjednoczenia Robotniczych Klubów Sportowych. PKM decyzją ówczesnych władz sportowych został przymusowo wcielony z żeglarzami i jachtami do powyższego „zjednoczenia”. Rozwiązano także Polski Związek Żeglarski.
– od 1956 – wreszcie znów pod nazwą Korsarz i banderą Polskiego Klubu Morskiego

Korsarz stanowi obecnie zabytek techniki (a konkretnie: sztuki szkutniczej) będący jednocześnie poprzez swoją historię i unikalna konstrukcję elementem dziedzictwa kulturowego miasta Gdańska.