s/y Dione

Rdza

Nr rejestracyjny: TBC
Port Macierzysty: Gdańsk
Armator: prywatny
Stocznia: TBC
Rok budowy: TBC
Typ: Gouwzee II
Konstruktorzy: TBC

DANE TECHNICZNE JACHTU
Długość: TBC m
Szerokość: TBC m
Zanurzenie: TBC m
Typ ożaglowania: Jol
s/y Dione